This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahA co je nyní nové?Modulové a přepínací ikony
  CXmy: proč? Rejstřík

Come together – Automatické zatřídění modulových ikon

Bezprostředně po načtení se každý modul CXmy instaluje v ploše Calamusu. Tím se objeví jeho modulová ikona v modulové liště (když byl načten jako první modul CXmy). Potom vloží své funkční ikony do již existující povelové skupiny resp. vytvoří novou, pokud ještě neexistuje nebo když v ní nestačí místo. Dříve uložené seřazení ikon se přitom respektuje. Jinak modul postupuje podle následující pravidel rozmisťování:

Všechny ikony jednoho modulu se nachází vždy ve stejném příkazovém bloku, nemohou tedy být rozloženy přes více položek v modulové liště.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahA co je nyní nové?Modulové a přepínací ikony