This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahA jinak?
  CXmy: proč? Rejstřík

Rejstřík

A | C | M | N | S | T

A co je nyní nové?
A jinak?

Come together – Automatické zatřídění modulových ikon

Modulové a přepínací ikony

Nejspodnější stupeň: funkce
Nejvrchnější stupeň hierarchie: Příkazové bloky

Spravující moduly
Střední stupeň hierarchie: povelové skupiny

Tak to vypadá ­ struktura obslužné plochy

A | C | M | N | S | T

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahA jinak?