This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Tak to vypadá ­ struktura obslužné plochy

CXmy: proč?


Obsah

Rejstřík


Základy rozšířeného konceptu ovládání

Mnoho idejí se zrodilo položením správné otázky. V případě CXmy (vyslov: C­ix­mý) zněla asi takto: Nedá se udělat něco aby moduly s málo ikonami nezabíraly tolik místa? Byla tím míněna horní modulová lišta Calamusu, která je s každým načteným modulem plnější a nepřehlednější. I když má modul jen jednu jedinou funkci, musí se proto nahlásit celá ikona a pod ní visí skoro prázdné povelové pole. Musí to tak opravdu být?

Jak jste si asi dovedli představit, je ovládací plocha Calamusu dost pružná i pro koncepční rozšíření. CXmy je jedním z takových rozšíření a poskytuje vám jako uživateli zajímavé výhody:

Aby mohl modul fungovat jako CXmy, musí tak být výrobcem připraven. Existující ne­CXmy jsou z z mechanismu vyjmuty (i když je technická možnost jejich přepracování formou upgrade). Tento postup se vyplatí u modulů, používajících opravdu málo ikon, což je signalizováno písmeny my v názvu (Mikro). Označení CXmy bylo odvozeno z CXM (Calamus eXternal Module).

Ještě by mělo být zmíněno, že k načtení modulů CXmy není třeba žádný základní modul nebo něco podobného. Nehraje ani roli, který CXmy načtete první; ten první založí ikonu v modulové liště, všechny další se k němu jednoduše přidruží. Moduly CXmy nespojuje nutně ani funkční příbuznost, společným rysem těchto modulů jsou jen druh a způsob, jakým prezentují své obslužné prvky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Tak to vypadá ­ struktura obslužné plochy