This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahCome together – Automatické zatřídění modulových ikonSpravující moduly
  CXmy: proč? Rejstřík

Modulové a přepínací ikony

Příkazové bloky jsou v hlavičkové liště zastoupeny ikonou. I každá jednotlivá povelová skupina má přepínací ikonu, kterou ji lze volit. Ale odkud se tyto ikony (a jejich nápověda) berou? Přinesou je moduly CXmy, které mají pro oba druhy ikon svůj návrh. Vznikne­li požadavek na takovou ikonu (při nové položce v modulové lište nebo založením povelové skupiny), pak se z příslušného modulu převezme odpovídající návrh. CXmy­Editor dovoluje dodatečné přiřazení ikony stejně jako změnu k ní přináležejícího textu nápovědy.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahCome together – Automatické zatřídění modulových ikonSpravující moduly