This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVýměna a zpracování datInformace o moduluNalít text zpět, zavřít okno
  Eddie (lite) > Výměna a zpracování dat Rejstřík

Nové okno s textem z rámečku

Jeli vybrán blok nebo pravítko, převezme se vybraná oblast do editoru bez dalšího dotazu, jinak se převezme celý text.

Pokud již existuje okno s textem z tohoto rámečku, objeví se upozornění. V něm lze vybrat jestli se má aktivovat existující okno (Ukázat), místo otevření nového okna (Dále).

Okno editoru Eddie má v horní části formulářovou oblast s vybranými obslužnými prvky, které najdete ještě jednou i v povelovém boxu. Jsou to ikony pro nalití textu z a do rámečku, otevření hledacího a nahrazovacího okna a pro vkládání řídicích kódů. Kromě toho se zde dají nastavit tři různé režimy zobrazení řídicích kódů.

Pro lepší přehled o zpracovávaném textu se zde kromě toho nachází tzv. textová lupa, zobrazující stále aktuální úsek zpracovávaného textu okolo textového kurzoru včetně všech řídicích kódů bez ohledu na nastavený způsob jejich zobrazení. Pod tím je navíc vidět číslo aktuální řádky.

Funkce pro výměnu dat mezi rámečkem a oknem mohou podle okolností vyžadovat ještě zodpovezení dalších otázek.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVýměna a zpracování datInformace o moduluNalít text zpět, zavřít okno