This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVýměna a zpracování datNové okno s textem z rámečkuPřevzít text z rámečku do okna
  Eddie (lite) > Výměna a zpracování dat Rejstřík

Nalít text zpět, zavřít okno

Po vylití textu se může okno automaticky zavřít, nebo zůstat otevřené. Pokud jsou tímto způsobem texty vyměňovány mezi různými dokumenty, dochází ke směšovacímu mechanismu Calamusu, který jistě znáte z operací schránky. Objevují se dialogy, ve kterých jste dotázáni, jak se má zacházet se stejně pojmenovanými barvami nebo styly. Přesný popis tohoto mechanismu najdete v manuálu Calamusu

vložit

znamená, že se text vloží do dokumentu na pozici kurzoru.

nahradit

Text v rámečku je nahrazen textem z okna.

Tlačítko Nahradit se vztahuje na celý text, označený blok nebo aktivní pravítko. Popis tlačítek volí Eddie odpovídajícím způsobem podle situace. Navíc může být ve formálři varování před nechtěným přepsáním textových dat:

Původní text byl změněn

Paralelně k práci v Eddiem byl mezitím změněn text v dokumentu. Tyto změny se při nalití textu z Eddieho do rámečku ztratí.

Je zvolen jiný textový řetězec

Text v Eddieho okně pochází z jiného textového řetězce (nebo samostatného rámečku) než který je právě zvolen. To se může stát při posunování okna, nebo podobných akcích když se omylem aktivuje jiný dokument. Hlášení varuje před nechtěným přepsáním nesprávného textu.

Není vybrán žádný, nebo příliš mnoho rámečků

To se vysvětluje samo: Na aktuální straně dokumentu není vybrán žádný textový rámeček, nebo více než jeden.

Byla vybrána jiná textová oblast

Oblast textu v dokumentu, která se má nahradit textem v Eddieho okně pochází z jiného textového bloku, než ze kterého byl původně načten.

K tomu jeden příklad: V textu na stránce byl označen blok a jeho obsah byl otevřen v Eddiem. Během další práce se blok v dokumentu náhodně deaktivoval. Při zpětném nalití textu do rámečku by se v tomto případě přepsal celý text. Proto se objevuje toto varování.

Calamus kromě toho předepisuje, že text v rámečku nebo řetězci musí vždy začínat pravítkem a stylem (v tomto pořadí). Pokud se toto pravidlo nahrazujícím textem poruší, (protože v okně Eddieho byly tyto řídicí kódy odstraněny nebo přesunuty), objeví se vždy toto hlášení. V tomto případě Eddie jednoduše přeskočí řídicí kódy pravítka a stylu a s nahrazováním začne až od prvního znaku za nimi.

zahodit změny

zavře okno, aniž by se v textovém rámečku cokoliv změnilo.

storno

opustí formulář a v okně se dá pracovat dál. Okno se nezavře a text v rámečku se nezmění.

Tip: Eddie , která místa textu byla změněna. Při nalití zpět do rámečku řekne Calamusu, aby přeformátoval jen změněný úsek. Jsou–li udělány jen malé změny, může to být velmi rychlé. Všechna změněná místa se ale spojí do jednoho, což má za následek že malé změny daleko od sebe vytvoří velkou oblast, která se musí přeformátovat. V takových případech je lepší nechat po každé změně nalít text odpovídající funkcí zpátky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVýměna a zpracování datNové okno s textem z rámečkuPřevzít text z rámečku do okna