This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVýměna a zpracování datPřevzít text z rámečku do oknaVystřihnout blok do systémové schránky
  Eddie (lite) > Výměna a zpracování dat Rejstřík

Nalít text zpět do rámečku

Má­li okno zůstat otevřené, probíhá nalití textu do rámečku zpravidla (viz dále) bez upozornění. Text z okna Eddie nahradí dosavadní obsah textového rámečku v dokumentové stránce. Někdy se objeví formulář, ve kterém určíte další postup:

Nenastává–li žádný konflikt (viz dále), vylije se text do rámečku bez komentáře. Jinak se objeví formulář, popsaný již ve funkci Nalít text zpět, zavřít okno.

Kliknete­li na NAHRADIT, bude text v rámečku nahrazen textem z okna. Přitom se nahradí buď celý text, vybraný blok nebo vybrané textové pravítko. Pro lepší informaci, jak bude nahrazení přesně probíhat, jsou tlačítka popsána odpovídajícími popiskami. VLOŽIT znamená, že se text vloží do okna na pozici kurzoru. Tlačítkem ZAHODIT ZMĚNY zavřeme okno aniž by se v textovém rámečku cokoliv změnilo. [Storno]opustí formulář a v okně se dá pracovat dál. Okno se nezavře a text v rámečku se nezmění.

V tomto formuláři se navíc objevují upozornění varující před nechtěným přepsáním textu, zvláště když při současné práci v dokumentu byl vybrán jiný (nebo vůbec žádný) rámeček nebo textový blok, než ten, k němuž text v okně patří.

Calamus kromě toho předepisuje, že text v rámečku nebo řetězci musí vždy začínat pravítkem a stylem (v tomto pořadí). Pokud se toto pravidlo nahrazujícím textem poruší, (protože v okně Eddie byly tyto řídicí kódy odstraněny nebo přesunuty), objeví se vždy toto hlášení. V tomto případě Eddie jednoduše přeskočí řídicí kódy pravítka a stylu a s nahrazováním začne až od prvního znaku za nimi.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVýměna a zpracování datPřevzít text z rámečku do oknaVystřihnout blok do systémové schránky