This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVýměna a zpracování dat(Undo: nahrávat jednotlivé akce)Blokové funkce a nástroje
  Eddie (lite) > Výměna a zpracování dat Rejstřík

Undo: převinout na konec

Toto tlačítko se dá nazvat Všechno udělat znovu. Tímto tlačítkem UNDO restauruje poslední stav. Výhodou je, že nemusíte mnohokrát za sebou mačkat tlačítko UNDO: krok vpřed. Protějškem této funkce je Vrátit všechno , kterým se vrátí zpět všechny akce provedené od začátku a nastolí stav textu od začátku záznamu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVýměna a zpracování dat(Undo: nahrávat jednotlivé akce)Blokové funkce a nástroje