This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBlokové funkce a nástrojeInvertovat klávesu SHIFTOkno hledání a nahrazování
  Eddie (lite) > Blokové funkce a nástroje Rejstřík

Nastavit separátor textu

Protože v Eddiem jsou možné nespojité bloky, můžete při jejich kopírování nebo přesunování určit, jestli se má použít separátorový (oddělovací) text, který se zapíše ve funkci Nastavit separátorový text a může být libovolně dlouhý. Při přesunu bloků se postupuje tak, že po kopírování nebo přesunu bloku se za něj zkopíruje separátorový text. To se stane jen tehdy, když existuje další blok. Pak se kopíruje další blok. Pokud například určíme jako separátorový text čárku, zkopírují se bloky na cílovou pozici oddělené čárkou.

Jsou–li v text například slova mléko, čokoláda, hotově označena jako bloky a jako separátorový text je čárka následovaná mezerou, vypadá výsledný blok takto:

mléko, čokoláda, hotově

Abyste porozuměli funkci separátoru, nechť existuje tento text:

Nazdar, jsem Eddie, tvůj extra nový textový editor, a jsem celý žhavý na to, abych se vrhl na nové texty. Tyto bloky se zkopírují se separátorovým textem super , výsledný text pak vypadá takto:

Eddie, super extra super textový editor

Pozor: Nyní když je symbol Použít separátorový text (viz výše) aktivován, Bude se separátorový text vkládat mezi vícenásobné bloky. Stejná ikona je také v hlavičce separátorového textu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůBlokové funkce a nástrojeInvertovat klávesu SHIFTOkno hledání a nahrazování