This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBlokové funkce a nástrojeNastavit separátor textuHledat/nahradit jednoduchý text
  Eddie (lite) > Blokové funkce a nástroje Rejstřík

Okno hledání a nahrazování

Funkce hledání a nahrazování jsou v Eddiem velmi mohutný nástroj na zpracování textů. Vedle jednoduchých operací jako je záměna slov nebo částí vět se dají díky odpovídajícímu nastavení rozpoznat a přetvořit celé struktury. Při odpovídajícím nastavení hledání a nahrazování se z editoru stane nástroj na přípravu surového textu nebo konvertor jiných textových formátů.

Funkce hledání a nahrazování jsou v Eddiem umístěny z praktických důvodů umístěny v samostatném okně. Jen tak je možné aby byl hledaný i nahrazovaný text libovolně dlouhý a směl obsahovat jakékoliv v Calamusu existující řídicí kódy. Otevřít jej lze kliknutím na ikonu lupy v libovolném textovém okně, nebo v povelovém poli Blokové funkce. V jeho spodní části jsou dvě pruhem oddělené oblasti. V horní se zadává hledaný text, ve spodní text nahrazovaný.

Na první pohled může působit množství funkcí poněkud ubíjejícím dojmem. Nedejte se tím ale odradit! Obsluha není tak komplikovaná, jak to může eventuelně zpočátku vypadat.

Nejprve přehled jednotlivých obslužných prvků a částí okna. Nahoře je již z textového okna známá hlavička. Tlačítka pro nalévání a vylévání textu, stejně jako ikona lupy pochopitelně chybí.

Pod hlavičkou je formulářová část s dalšími tlačítky a ikonami. Úplně dole jsou tři šedými proužky s označením oddělené řádky pro zadávání hledaného a nahrazujícího textu a pro komentář. Pole komentáře Eddie zcela ignoruje a slouží pouze k dokumentačním účelům. Pro žádný z těchto textů neplatí žádná zvláštní omezení: mohou obsahovat libovolné znaky včetně řídicích kódů a mohou být jakkoliv dlouhé. Pro jejich vytváření lze použít všechny funkce Eddieho, které jsou povoleny v textovém okně. Je tu možná jak práce s bloky, tak i výměna dat se schránkou.

Tlačítka a ikony ve formulářové části se dají zhruba rozdělit do dvou kategorií:

Nastavení

Eddie (plná verze) nabízí možnost aplikovat na text libovolný počet hledacích/nahrazovacích textů najednou. Jsou zde funkce pro správu hledacích/nahrazovacích textů.
Volby

Zde jsou obslužné prvky, kterými se dá ovlivňovat průběh a vlastnosti funkcí hledání a nahrazování.
Funkce

Těmito ikonami se spouští vlastní hledací a nahrazovací akce.

Následující odstavce vás povedou krok za krokem mnohostrannými možnostmi tohoto nástroje. Přečtěte si jednotlivé body postupně jeden za druhým a vyzkoušejte nové znalosti hned v programu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůBlokové funkce a nástrojeNastavit separátor textuHledat/nahradit jednoduchý text