This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůrámečkové nástrojeStránkové dílyDynamické maskování
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje Rejstřík

Vytvořit skupinu–složený rámeček

Tato funkce slouží ke složení několika rámečků do jedné skupiny. Dá se to udělat dvojím způsobem: V režimu editace rámečků (tvar kurzoru = [ukazující ruka]) klikněte se stisknutou klávesou [Shift] požadované rámečky a klikněte na ikonu grupování. Nebo nejdřív klikněte na ikonu grupování (přitom se automaticky přepne do zakládacího režimu) a vytáhněte rámeček okolo všech grupovaných rámečků. Do skupiny se zahrnou jen ty rámečky, které jsou orámovány úplně celé.

Velikost a polohu nového rámečku vypočte Calamus sám. Skupinové rámečky lze přesouvat a měnit jejich velikost. Když se změní velikost skupinového rámečku, všechny rámečky ve skupině změní proporcionálně svou velikost. To se projeví na obsahu rámečků stejně, jakoby byly samostatné. Rastrové nebo vektorové grafiky, linky a plochy změní velikost, text se bude chovat podle nastavení přepínače škálování. Neškálovaný textový rámeček bude jen přeformátován. Jestliže jej v důsledku změny velikosti skupinového rámečku uděláme menší, než velikost samotného textu, text se ztratí. V tomto případě budete muset zmenšit velikost textu.

Měnit obsahy rámečků uvnitř skupinového rámečku, aniž by se skupina musela rozpustit, lze pomocí virtuální kopie. Tu lze rozpustit a měnit obsahy virtuálních kopií rámečků ve skupině. Změna obsahu se projeví i v originále uvnitř skupiny, nejpozději po vymazání cache v povelu Statistika v menu Možnosti. Podrobnosti najdete v kapitole Kopírování rámečků.

Skupinový rám můžete rozpustit na jednotlivé komponenty s použitím funkce Rozpustit rámy popsané níže. Skupinové rámy mohou být definovány kumulovaně, to znamená že skupinový rám může obsahovat jiné skupinové rámy, které mohou obsahovat jiné skupinové rámy, a tak dále. Rozpuštění rámů ovlivní pouze momentálně vybraný skupinový rámeček.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůrámečkové nástrojeStránkové dílyDynamické maskování