This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůrámečkové nástrojeVytvořit skupinu–složený rámečekVytvořit masku
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje Rejstřík

Dynamické maskování

Za touto nenápadnou ikonou se skrývá velmi mohutná funkce, která byla dříve realizována samostatným maskovacím modulem a nyní je logičtěji zařazena v rámečkovém modulu: dynamické maskování.

Tedy pozor: tato funkce je zevnitř podstatně větší než z vnějšku!

Dynamické maskování je výkonný grafický prostředek, kterým můžeme vytvářet progresivní maskovací efekty. Maskování je proces překrývání vybraných oblastí pro vytvoření speciálních grafických efektů. Proces maskování je obvykle vytvářen specializovaným software a výsledné maskované obrázky jsou importovány do DTP programů.

Tyto metody však mají určité nevýhody: Je zde pozorovatelná ztráta kvality a maskované obrazy nemohou být modifikovány po importu. Výsledkem je, že změny vyžadují editaci nebo rekonstrukci maskovaných obrazů v externím programu.

S dynamickým maskováním získáváte mocný nástroj, kterým můžete vytvářet a editovat maskované obrazy přímo v CALAMUSU. Kromě toho, obrazy vytvořené maskovacím modulem používají stejné barvy a styly, jaké používají i jiné moduly. Tím je umožněno masky dynamicky měnit a je tím zajištěna konzistence se zbytkem vašeho dokumentu.

Obsluha funkce samotné je velmi jednoduchá. Obtížnější je si představit, co všechno se s její pomocí dá realizovat. Proto se budeme v dalším textu věnovat podrobněji než u jiných typů rámečků možnostem dynamického maskování.

Pro maskové skupiny je k dispozici jedna zvláštní funkce ve druhé povelové skupině, a to inverze masky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůrámečkové nástrojeVytvořit skupinu–složený rámečekVytvořit masku