This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůrámečkové nástrojeMaskování v praxiZpracovat rámečky vzorové stránky
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje Rejstřík

Modulově závislé rámečky

Modulově závislé rámečky jsou spravovány externími moduly, jak již název napovídá.

Není–li momentálně načten modul, zodpovídající za obsah rámečku, nezobrazí a nevytiskne se prostě nic (příklad: vektorové přechody LineArtu, náhledy OPI manažeru adt.). Pokud to modul podporuje, může rámeček obsahovat obrázek posledního vydání, který se zobrazí pokud příslušný modul chybí.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůrámečkové nástrojeMaskování v praxiZpracovat rámečky vzorové stránky