This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůDynamické maskováníMaskování: problémy a řešeníModulově závislé rámečky
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje > Dynamické maskování Rejstřík

Maskování v praxi

Následující příklady vycházejí z toho, že jste obeznámeni se základy mechanismu maskování. Pokud ne, přečtěte si ještě jednou kapitolu o maskových skupinách.

Dynamickým maskováním lze vytvořit celou řadu základních efektů. Následující výstavku neberte jako vyčerpávající přehled, ale jen jako přehled nejdůležitějších možností.

Otočené obrázky

Digitální otáčení obrázků vede z principu ke zhoršení jejich kvality. Je–li to možné, je vždy lepší obrázky naskenovat v potřebném natočení.

Přitom nastávají nové problémy. Obrazový rámeček je stejně jako předtím neotočený a hrany obrázku zubaté díky pixlové struktuře. Oba problémy lze elegantně řešit maskováním.

Obrázek se jednoduše maskuje obdélníkem stejné velikosti a úhlu natočení. Tím se jednak odstraní mrtvé rohy, jednak i stupňovitost okrajů obrázku.

Když ještě umístíte fyzickou kopii tohoto obdélníku s průhledným vnitřkem a bílým okrajem nad tuto maskovou skupinu, máte obrázek připraven k montáži. (Podle použití můžete oba rámečky ještě seskupit.)

Obrazová montáž

Příklad otočené obrázky se dá realizovat přirozeně i s jinými tvary masek.

Vykrývání vektory

Nejsou–li potřeba nějaké létající přechody, můžete objekt vykrýt maskováním, čili oříznutím kolem kontury. Založte prostě nad obrázkem vektorový rámeček a zvolte vhodné rozlišení. Tak můžete ve vektorovém modulu velmi přesně umístit kotevní body.

Nastavte barvu vnitřní plochy na černou, okraje transparentní. Nakonec touto vektorovou grafikou maskujte obrázek.

Vykrývání rastrovou grafikou

U polotónových obrázků se nabízí alternativa k vektorové masce. Udělejte si fyzickou kopii obrázku a upravte gradační křivky tak, že se zvýrazní kontura motivu. Štětcovým modulem můžete zamáznout bílé díry v motivu černou a zbylé části pozadí smáznout bílou. Výsledek použijete jako masku pro původní obrázek.

Počítejte ale s tím, že hrana masky je díky pixlům neklidná. Chcete–li mít hranu zcela přesnou, můžete maskový obrázek ještě vždy zvektorizovat modulem Speed~Line a použít místo něj vektorovou masku.

Vystřihnout díry

Nejjednodušší cesta, jak dostat v obrázku průhlednou díru, je tato: Nejprve maskujte obrázek tím tvarem, který má mít díra. Nyní je obrázek celý průhledný, kromě budoucí díry. Ještě zbývá invertovat masku a je to.

Průnik dvou objektů

Průnik dvou tvarů je zajímavý pro překrývací efekty.

Maskujte jeden tvar druhým (oba musí samozřejmě být černé). Výsledek můžete opět použít jako masku a tak oblas překrytí obou tvarů vyplnit třeba obrázkem.

Vyplnění písma strukturou

Jak by třeba vypadal nápis se strukturou aluminia? Zajímavých struktur je všude spousta. Po naskenování a eventuální úpravě gradačních křivek mohou struktury vypadat velmi dobře. Nakonec je maskujte černým nápisem a je hotovo!

Chcete–li tento nápis zkusit v různých strukturách, udělejte si před maskováním virtuální kopii obrázku, maskujte originál nápisem. Potom můžete importovat do virtuální kopie různé obrázky, masková skupina se bude podle toho měnit. Totéž platí pro virtuální kopii textu.

Přechod v textu

Pro přechody platí totéž, co pro struktury. I přechody jsou obrázky. Zde se dá převodem do barevného obrázku a manipulací s křivkami dosáhnout libovolný barevný přechod.

Částečné obarvení

Jako masku lze použít i celé sloupce textu. Sloupec může být dokonce i součástí toku textu!

V našem příkladu jsme maskovali vektorovou grafiku. Kritérium pro výběr vyplňovacího materiálu musí v neposlední řadě čitelnost textu. Obrázky s vysokým kontrastem a jemnými strukturami jsou většinou kritické. Může být vhodné kontrast křivkami snížit.

Částečné zesvětlení obrázku

Chcete–li zesvětlit, ztmavit nebo jinak upravit jen část obrázku, lze opět použít maskování. Vytvořte fyzickou kopii obrázku přesně v nad originálem a změňte jeho zobrazení křivkami. Tento změněný obrázek maskujte požadovaným tvarem.

Ve výsledku pokračuje obrázek uvnitř maskované oblasti bez přerušení dál, vypadá ale jinak.

Po popisu základních maskových efektů se dostáváme k několika příkladům praktického použití.

Kruhy ve chlebě

Nejprve je třeba vektorovou maskou vykrýt pozadí toustu.

Vnitřní tvar byl vytvořen jako vektorová grafika. Byla zkopírována a posunuta doprava dolů.

Aby bylo dosaženo prostorového efektu, použila se tři samostatná maskování.

První masková skupina obsahuje zesvětlenou kopii obrázku maskovanou neposunutou kopií vektorové grafiky. Ve druhé se skrývá ztmavená kopie obrázku a obě verze vektorové grafiky. Neposunutá grafika (černá) je částečně překryta posunutou (bílou). Proto je vidět jen malý okraj. Ve třetí masce je bílá plocha maskovaná obrácenou kombinací.

Rio

Stíny, kontury a jednotlivá kolečka konfet byly vytvořeny konvenčně jako text a vektorová grafika. Pro vyplnění písmen jsou konfety maskovány černým písmem bez kontury. Pod nimi potom leží znovu jednotlivá kolečka konfet.

Oběť telefonu

V pozadí maskuje obrázek telefonu, invertovaný černým obdélníkem, modrou plochu. Přímo nad ním překrývá bílá vektorová grafika vnitřek telefonu.

Následuje figura, která maskuje červenou plochu a která je současně tak obarvená, že vypadá průhledně.

Za nimi leží již dříve použitá vektorová grafika, ale tentokrát žlutá a maskovaná obrázkem telefonu. (Protože vnitřní struktura telefonu je nyní průhledná, prosvítá bez bílé vektorové grafiky modrý obrázek v pozadí.) Text je opět obarven obvyklým způsobem: Skupina ze žluté plochy a modře obarveného telefonu je maskována černým sloupcem textu.

Tutti Frutti

Zde byla k dispozici jen černobílá pérovka. Každý objekt byl obtažen jedním nebo více vektorovými objekty. Objekty dostaly barvu pozadí každého objektu.

Potom byly vektorové grafiky zkopírovány na totéž místo a každý dostal barvu kontury. Maskováním této grafiky původním obrázkem dostaly kontury příslušné barvy.

Salamandr

Plocha a černá vektorová grafika leží na sobě nemaskovány. Textový sloupec byl použit jako maska pro skupinu, skládající se z černé plochy a obarvené kopie grafiky. Tak se změní barva písma přesně nad vektorovou grafikou.

Abeceda

Černobílý sken klínového písma se použije jako maska tmavě hnědého pozadí. Tato masková skupina je podpožena poněkud zesvětlenou kopíí podkladu. Skupina černobíle naskenovaných hieroglyfů maskuje tmavomodré velké A. Tato masková skupina je potom položena na světlemodré stejné A, které má doleva padající stín.  

Rušení obrazu

Struktura vlnovitého charaketru byla naskenována jako obdélník. Proto se musí šikmé hrany oříznout vektorovou maskou. Výsledek opět maskuje obrázek. Proto je obrázek vidět jen uvnitř vln a překrývá v těchto místech obrázek v pozadí.

Písmena se strukturou

Aby se vyloučily nepřesnosti při ručním umisťování, byly pro všechny vrstvy použity modifikované kopie těch samých (otočených) textových rámečků.

Nejspodněji leží textový rámeček s transparentním písmem, které má ale zapnutý stín. Vzdálenost stínu je relativně velká. Potom následuje plocha se stínem a na ní ztmavená verze bez stínu, maskovaná stínem ve druhém textovém rámečku. Vzdálenost stínu je menší, než u prvního textového rámečku.

Následuje další textová rámeček, tentokrát beze stínu, ale s černou konturou. Na něm leží tři maskové skupiny, ve kterých je vždycky textový rámeček, maskující obrázek struktury. Přitom je vždycky jen jedno písmeno černé, ostatní jsou průhledná. Tím pádem je každé písmeno vyplněno individuální strukturou.

Koláž

Zde jsou smíchány různé typy obrázků a různá rozlišení. Portréty pocházejí ze stejného obrázku. Tento obrázek i v pozadí ležící zboží byly externě separovány.

Naprotitomu struktury a koktejlová sklenice vznikly nakenováním resp. Z videokamery ve formátu RGB.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůDynamické maskováníMaskování: problémy a řešeníModulově závislé rámečky