This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZakládání a editace rámečkůZakládání a editace rámečkůEditační režim
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje > Zakládání a editace rámečků Rejstřík

Zakládací režim

V rámečkovém modulu jsou dva režimy: Zakládací a editační. Zakládací režim umožňuje vytvářet nové rámečky. Editační režim umožňuje měnit rozměry a polohu již existujících rámečků. Příslušný režim můžete aktivovat buď kliknutím na ikonu, nebo přepínáním klikem pravého tlačítka myši. Kurzor příslušně mění svůj tvar. V zakládacím režimu se zobrazuje jako šipka, v editačním jako prstem ukazující ruka.

Zakládací režim

Během zaládání

Editační režim

Během přesunování

Tedy: chceme založit rámeček. Nejprve musíme ikonou aktivovat zakládací režim. Prvním kliknutím myši určíte polohu jednoho rohu budoucího rámečku. Kurzor se ze šipky změní na kříž. Uvolněte tlačítko a přesuňte kurzor jakémkoliv směru. Objeví se gumový rámeček, který bude ukazovat aktuální velikost vytvářeného rámu podle toho, jak pohybujeme kurzorem. Druhým kliknutím se určí protilehlý roh rámečku a tím pádem i jeho poloha a velikost. Je lhostejno, kterým směrem budete pohybovat gumovým rámečkem, rámeček bude vždy vytvořen. Ještě jednou upozorňujeme, že při založení rámečku se nedrží tlačítko myši po celou dobu, ale je nutno kliknout DVAKRŔT, jednou pro první roh, jednou pro protilehlý roh nového rámečku. Výhodou tohoto postupu je, že si po prvním kliknutí a tím určení prvního rohu můžeme celkem libovolně dlouho rozmýšlet kde rámeček ukončit aniž by člověka brala křeč do ruky, nebo posunovat šoupátky okna a podobně.

Pokud potřebujete vytvořit větší rámeček, než je výřez obrazovky v aktuálním pracovním okně, stačí najet kurzorem k jeho kraji. Calamus přesouvá výřez automaticky. Jste–li již s polohou spokojeni, stačí se vzdálit kurzorem od kraje okna a druhým kliknutím definovat rámeček. Nechcete–li použít automatického posouvání, můžete též po prvním kliknutí posouvat výřez v pracovním okně šoupátky na jeho okraji. Chcete–li mít přesnou informaci o souřadnicích a velikosti rámečku, sledujte údaje v panelu souřadnic.

Nechtěné zakládání rámečku lze ve fázi gumového rámečku přerušit kliknutím pravého tlačítka myši. Gumový rámeček pak zmizí.

Jak již bylo uvedeno, panel souřadnic ukazuje při zakládání rámečku. Chcete–li vložit hodnoty z klávesnice, udělejte libovolný rámeček příslušného typu v libovolném místě a klikněte do pole displeje souřadnic. Do zobrazeného formuláře vložte požadované hodnoty. Tímto způsobem můžete s přesností na 5 desetinných míst určit polohu a rozměry aktivního rámečku.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZakládání a editace rámečkůZakládání a editace rámečkůEditační režim