This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZakládání a editace rámečkůZakládací režimKopírování rámečku
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje > Zakládání a editace rámečků Rejstřík

Editační režim

To je druhý pracovní režim rámečkového modulu. Nejprve se podívejte do prvního odstavce na Zakládací režim. Ikona zobrazuje ruku, která ukazuje na rámeček. Tím je jasně signalizováno, že v editačním režimu má kurzor tvar ruky.

Zakládací režim

Během zakládání

Editační režim

Během přesunování

Editační režim slouží ke změně polohy a velikosti a k mazání rámečků. Mnoho jiných povelů předpokládá, že je vybrán rámeček. Také to je v editačním režimu možné. Editační režim aktivujeme kliknutím na jeho ikonu, nebo kliknutím pravou klávesou myši kamkoliv, pokud je zrovna aktivní zakládací režim. Poté se kurzor změní do tvaru ruky. Jednotlivý rámeček vyberete tak, že na něj v pracovním okně kliknete. Chcete–li vybrat několik rámečků, podržte při kliknutí stisknutou klávesu SHIFT. Všechny takto vybrané rámečky se přidají k již vybraným. Je–li rámeček již vybrán, kliknutí se SHIFTem jej naopak deselektuje. Selekci rámečků zrušíte pravým tlačítkem myši.

Může se stát, že je požadovaný rámeček překryt jiným. V tomto případě se dá opakovaným kliknutím vybrat hlouběji ležící rámeček. Když už žádný další není, začíná se znovu odshora. Klikejte prostě tak dlouho, až vyberete ten rámeček, který chcete.

Více rámečků můžete také vybrat myší. Klikněte nahoru vlevo od rámečků, které chcete Vybrat. Kurzor se změní na zakládací kříž. Orámujte požadované rámečky gumovým páskem a klikněte znovu. Všechny orámované rámečky budou vybrány.

Abyste mohli rámeček přesunout, musíte ho nejdříve vybrat. Potom stiskněte levé tlačítko myši a držte jej během přesunování. Rámeček se pohybuje s kurzorem dokud tlačítko zase neuvolníte. Pokud během přesunování zjistíte, že chcete rámeček přece jen ponechat na původním místě, můžete operaci přídavným kliknutím pravé klávesy myši zrušit. To je možné jen dokud není levá klávesa uvolněna. Je–li vybráno více rámečků, přesunují se všechny najednou. Chcete–li přesunout jen jeden z vybrané skupiny, podržte při přesunování klávesu CONTROL. Pak se přesunuje jen ten, který jste uchopili myší, i když je jich vybráno víc.

Můžete také měnit velikost rámečku. Nejprve jej vyberte. Kurzorem klikněte do některého z osmi uchopovacích čtverečků na okrajích rámečku. Kurzor se změní na kříž. Vytáhněte rámeček do požadovaného rozměru. Opětovným stiskem levého tlačítka myši ukončíte operaci. Jestliže chcete změnu rozměru zrušit, stiskněte pravé tlačítko před druhým stiskem levého tlačítka myši. Rámeček se vrátí do své původní velikosti.

Jestliže je rámeček nastavený jako proporcionální, lze měnit velikost rámečku, ale ne jeho proporce. Uchopovací čtverečky se objeví pouze v rozích. Posunem kteréhokoliv z nich se bude měnit jen velikost rámu.

Polohu a velikost kterékoliv rámečku lze měnit i číselně pomocí panelu souřadnic. Nejdříve označte rámeček. Potom Klikněte do prostoru údajů v panelu souřadnic a do formuláře napište příslušné hodnoty. Chcete–li vymazat předchozí hodnotu, stiskněte klávesu [ESC]. Po zapsání všech hodnot stiskněte [RETURN/ENTER]. Stiskem klávesy UNDO zrušíte operaci a žádné změny se neprovedou. V SL WinPacku má tento význam klávesa F12, na Macu F15 a na malých klávesnicích Command–U.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZakládání a editace rámečkůZakládací režimKopírování rámečku