This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZakládání a editace rámečkůEditační režimRámeček do pozadí
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje > Zakládání a editace rámečků Rejstřík

Kopírování rámečku

Fotoaparát: Označuje zde jako i na jiných místech programu funkci kopírování. Při kopírování rámečků je to poněkud složitější. Jsou dva způsoby kopírování: Fyzické a virtuální (viz menu Možnosti, Nastavit způsob kopírování). Dva pojmy, které potřebují bližší vysvětlení. Protože rozdíly mezi nimi jsou pro efektivní používání Calamusu opravdu fundamentální, měli byste je studovat vlastními pokusy a zkouškami, aby vám opravdu přešly do krve.

Nejprve jednodušší případ:
fyzické kopie.

Tímto způsobem uděláte z jednoho rámečku opravdu dva, přičemž kopie má zpočátku stejné parametry (velikost a obsah) jako originál. Obě ale lze poté zcela nezávisle měnit, jako dva různé rámečky, které měly jen náhodou stejnou velikost a obsah.

Nyní poněkud komplikovanější případ:
virtuální kopie.

I zde je možné libovolně měnit pozici a velikost kopie, obsah je ale nejn stejný, ale je to skutečně tentýž. Informace je pro všechny virtuálně zkopírované rámečky uložena jen jednou. To znamená, že změníte–li obsah kteréhokoliv rámečku (lhostejno, zda originálu nebo kopie), promítnou se tyto změny i do obsahu všech ostatních virtuálních kopií. Potud teorie. V praxi předchází změně každého rámečku, který pochází z virtuální kopie dotaz, zda se má změnit obsah jen tento, nebo všechny rámečky. Chcete–li změnit jen ten dotyčný rámeček, je vyjmut z řetězce virtuálních kopií, protože nyní již nebude s ostatními sdílet společný obsah. Virtuální rámečky lze grupovat, což na jejich vlastnostech nic nemění.

Kritičtější to je u řetczečzur toku textu popsaných v kapitole Zvláštní funkce textových rámečků. Zejména virtuální kopie nelze spojovat do textových řetczečzur, protože ty sopuží právě k tomu, aby každý rámeček obsahoval jiný text. Podobně to vypadá, když zkopírujete rámeček z textového řetězce. V tomto případě se objeví dotaz, zda chcete kopírování přerušit, nebo bez ohledu na nastavený typ kopie vytvořit fyzickou kopii, která obsahuje celý text řetězce. K nastavení, zda se má rámeček kopírovat fyzicky nebo virtuálně použijte příkaz Nastavit zpusob kopírování z menu Možnosti. V jeho popisu najdete další podrobnosti.

ještě jednou: Abyste předešli nepříjemným překvapením, neefektivní práci a v konečném důsledku i frustraci z DTP, měli byste si chvilku hrát s fyzickými a visrtuálními kopiemi. Přitom se naučíte mnohem víc, než jste si tady mohli přečíst.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZakládání a editace rámečkůEditační režimRámeček do pozadí