This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikOptimalizovat velikost pro obrazovkuZvětšit optimalizovaně
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Optimalizovat pro tiskárnu

Tato funkce pracuje stejně jako optimalizace zvětšení pro obrazovku, ale velikost je optimalizována v závislosti na momentálně načteném ovládači tiskárny. Velikost obrázku je upravena tak, že bod obrázku odpovídá bodu výstupního zařízení. Výsledek na obrazovce bude menší, než optimalizovaný pro obrazovku, protože většina tiskárny mají vyšší rozlišovací schopnost než monitory. Znamená to, že obrázek 640x400 pixlů na laserové tiskárně 300 dpi bude mít 2,13 krát 1,33 palce (neboli 5,42 x 3,39 cm). Při zapnutém optimalizovaném zvětšení se může obrázek zvětšit v každém směru o celistvý násobek. Při výstupu rastrových obrázků musíte již při návrhu dokumentu počítat se způsobem budoucího tisku. Jinak mohou nastat nepříjemná překvapení, protože již dříve popsané zaokrouhlovací chyby mohou zkazit i nejkrásnější grafiky.

Obsluha je analogická k optimalizaci pro obrazovku: Zvolte rastrový rámeček a klikněte na optimalizační ikonu. Při zapnuté funkci zvětšit optimalizovaně se velikost rámečku přizpůsobí tak, že je nejbližší celistvý násobek původní velikosti, čili jeho obrazový bod je celistvým násobkem pixelu tiskárny. Je–li funkce optimalizovaného zvětšení vypnuta, je velikost obrázku 1:1 a jeden pixel obrázku jeden pixel tiskárny.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikOptimalizovat velikost pro obrazovkuZvětšit optimalizovaně