This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkceOznačení rámečků v toku textuPérovka (1–bit)
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce Rejstřík

Zvláštní funkce rastrových grafik

Tato povelová skupina se objeví, když vyberete ikonu pro rám rastrové grafiky a stisknete otazník.

Obsahuje několik funkcí určených pro zpracování rastrové grafiky. Více informací o rastrových grafikách najdete v kapitole Vymezení pojmů. Můžete manipulovat se stupnicemi šedé a jednotlivými barvami obrázků s použitím gradačních křivek.

Zde jsou nové funkce k převodu barevné hloubky rámečků pro rastrovou grafiku. Mějte přitom na paměti, že při převodu obrázků do barevného prostoru s menší barevnou hloubkou (např. RGB na stupně šedi), jsou v zásadě barevné informace ztraceny.

Vedle běžných barevných hloubek CMYK, RGB, stupně šedi a monochrom můžete své obrázky přeměnit i na paletové obrázky (duochromní nebo s 256 barvami). Calamus dále nabízí obarvení šedotónových obrázků (i přímými barvami) a tvrobu duplexů, triplexů a kvadruplexů.

Je­li vybrán rámeček rastrové grafiky, ukazují ikony momentální barevnou hloubku v něm obsaženého obrázku. Tak se dá poznat, je­li obrázek v RGB, nebo již separovaný do CMYK.

Pokud zvolíte obrazový rámeček a kliknete na některou ikonu, objeví se následující dialog:

V něm můžete určit cílové rozlišení. Kliknutí na tlačítko Původní rozlišení se zachová původní rozlišení, kliknutí ne jednotku přepíná měrou jednotku mezi pixly a dpi. Při převodu barevných nebo šedotónových obrázků na pérovky můžete navíc určit způsob převodu stupňů šedi do pérovky. Rastrovat říká, že se obrázek narastruje podle parametrů rastrového generátoru právě platných pro daný rámeček. Jako obvykle platí hierarchie: Nen­li pro rámeček nastaven zvláštní rastr, platí rastr pro stránku. Není­li nastaven rastr pro stránku, použije se rastr pro dokument. Zvolíte­li dithering, použije se řízený rozklad. Při převodu šedotónových obrázků na pérovky, lze nastavit práh převodu. Hodnota 50% např. způsobí, že všechny místa světlejší než 50% budou bílá, všechny tmavší černá.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkceOznačení rámečků v toku textuPérovka (1–bit)