This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůRežim tiskuRežim tiskuNeprůhledný režim
  Rámečkový modul > Nastavení parametrů rámečků > Režim tisku Rejstřík

Průhledný režim

Chcete­li aby byly všechny prvky rámečku ukazovány a tisknuty transparentně, selektujte rámeček a klikněte na tuto ikonu. Tím dostane rámeček atribut transparentní čili průhledný.

Transparentní výstup způsobí, že se v rámečku obsažené barvy podle okolností míchají s barvami pod ním ležících rámečků. Tento směšovací mechanismus funguje na obrazovce a při těch typech výstupu, kdy rastrování provádí Calamus.

Toto přiřazení můžete kdykoliv změnit.

Nejobvyklejší použití pro transparentní výstup je např. textový rámeček s černým textem na barevném pozadí. Pokud by se takový rámeček tiskl neprůhledně, vybrala by se podkladová barva pod písmeny. To vede především při ofsetovém tisku k tzv. svícení, protože zcela přesně na sebe navazující barvy se nedají vytisknout. Pokud jsou odchylky v tomto případě jen malé, prosvěcuje na hranách bílá barva papíru ­ okraje svítí.

Nastavíte­li tento textový rámeček jako průhledný, nebude se pod černými písmeny vybírat a černá (tak jako tak všechno překrývající) se může bez následků vytisknout i nepatrně mimo svou přesnou pozici. Protože pozadí není přerušeno, okraje nesvítí.

Zobrazení průhledných rámečků na obrazovce se pokouší co nejvíce napodobit míchání barev při ofsetovém tisku. Protože Calamus přepočítává všechny barvy, které se mají ukázat na obrazovce nejprve do RGB (protože to je barevný prostor monitorů) a teprve pak může zkoumat zda a jak na sebe působí výstupní modus jednotlivých rámečků, nemůže momentálně zobrazení na obrazovce stoprocentně simulovat tiskový výstup. Tam, kde je např. průhledná žlutá 30 % na průhledné šedé 30 %, nelze (jen na obrazovce!) rozeznat, že zde spolupůsobí 30 % šedá, protože již předtím byla přepočítána do RGB. Přidání barvy proto nemůže být zde (a jen v tomto speciálním případě, kde jsou ve hře stupně šedi) vidět na obrazovce.

30 % žlutá = R100 G100 B070 30 % šedá = R070 G070 B070

Nižší hodnoty (tmavší barvy) se zde prosadí, takže platí:

cílová barva = R070 G070 B070

A již je vidět, že jde matematický problém. Ale platí jen pro případ, že se směšuje s šedými hodnotami a jen na obrazovce ... a může být eventuelně v dalších verzích Calamusu vyřešen.

Průhlednosti na obrazovce:

Problémy průhlednosti při šedých barvách:

Takhle se to vytiskne na papír:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůRežim tiskuRežim tiskuNeprůhledný režim