This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahInvertovat maskuRežim tisku
  Rámečkový modul Rejstřík

Nastavení parametrů rámečků

Rámečky lze v Calamusu otáčet a zrcadlit. Tím pádem můžete psát zrcadleně, vzhůru nohama, nebo třeba v úhlu 42,42 stupně. Je přitom malé omezení: Zatímco textové rámečky se dají otáčet po 1/100 stupně (to je 36.000 možností), obrázky se mohou otáčet jen v krocích po 90 stupních. Důvodem je, že při tomto druhu otáčení se nemění obsah rámečku, ale jen se s příslušným natočením ukazuje na obrazovce nebo tiskne. Otáčení obrázků o libovolný úhel tímto způsobem by podstatně zpomalilo vykreslování obrazovky. Kromě toho mohou nastat při otáčení obrázků různé nepěkné efekty a moiré způsobené chybami zaokrouhlování. U šrafovaných ploch platí totéž, pokud se má šrafura také otáčet. Zrcadlit můžete ale všechny rámečky svisle i vodorovně. Kromě toho můžete určit jak se budou rámečky chovat, když budou ležet přes sebe.

Tip: Chcete–li otočit obrázky o jiný úhel než celistvý násobek 90 stupňů, použijte modul Otáčení rámečků. Alternativně je zde také filtr otočit v modulu Filtr, který si můžete dokoupit, a který pracuje podstatně rychleji.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahInvertovat maskuRežim tisku