This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastavení parametrů rámečkůZamknout/odemknout rámečkyVodorovné zrcadlení
  Rámečkový modul > Nastavení parametrů rámečků Rejstřík

Proporční režim zap/vyp

Tento příkaz ovlivňuje způsob, kterým vytváříte nebo upravujete rámeček. Stisknete–li tuto ikonu, bude aktivní rámeček proporční. Jeho uchopovací body se budou objevovat jen v rozích. Nyní, když měníte velikost rámečku s myší, bude dodržena jeho výchozí proporce výšky a šířky. Jestliže vytváříte nový rámeček, bude čtvercový. Tuto funkci můžete kliknutím na ikonu zase vypnout.

Pozor: Je–li pro rámeček zapnut proporční režim, ovlivňuje to i numerické zadání souřadnic: Jestliže změníte jen šířku dX nebo výšku dY, druhá hodnota bude dopočítána tak, aby se zachoval poměr velikosti stran rámečku. Chcete–li změnit neproporčně obě hodnoty, můžete tím vynutit neproporční změnu velikosti. To neplatí pro změny velikosti myší.

Tip: Během změny velikosti myší, nebo zakládání rámečku můžete stisknutím klávesy SHIFT přepínat mezi proporčním a neproporčním režimem.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastavení parametrů rámečkůZamknout/odemknout rámečkyVodorovné zrcadlení