This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastavení parametrů rámečkůOtočit zpět na 0 stupňůVýstup mimo rámeček
  Rámečkový modul > Nastavení parametrů rámečků Rejstřík

Otočit o nastavený úhel

Kliknutí na tuto ikonu způsobí otočení rámečku okolo jeho středu o nastavený úhel (viz funkce Otočit o nastavený úhel). Pokud chcete tímto způsobem otočit obrázkový rámeček o jiný úhel, než násobek 90 stupňů, upozorní vás Calamus na tuto skutečnost. Můžete operaci přerušit, nebo nechat úhel zaokrouhlit na nejbližší povolenou hodnotu. Pro otočení obrázku o jiný úhel použijte modul Otáčení.

Kladná hodnota úhlu otáčí rámečky proti směru hodinových ručiček, záporná v jejich směru.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastavení parametrů rámečkůOtočit zpět na 0 stupňůVýstup mimo rámeček