This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůParametry rámečkového editoruMagnetizovat svislé okraje rámečkůZobrazení
  Rámečkový modul > Parametry rámečkového editoru Rejstřík

Akce myši závislé na typu rámečku

Touto ikonou vyvoláte jeden z nejdůležitějších dialogů Calamusu SL, pokud se týká efektivity. Jeho plné využití může neuvěřitelně zrychlit Vaši práci:

Aby se ještě zvýšila rychlost obsluhy, nabízí Calamus SL od verze SL99 poprvé možnost popojit akce myši s klávesovými makry (globálními i lokálními). Co to přesně znamená, vysvětlíme dále v tomto popisu rámečkového modulu, kde se také nalézá ovládání této funkce. Chceme důrazně upozornit, že existuje spojení rámečkově závislých akcí myši s makry a je uloženo v souboru klávesových zkratek (obvykle CALAMUS.CKT). Staré CKT soubory se při načtení automaticky převedou do nového formátu, takže po uložení již nejsou použitelné v SL 98 a starších Calamusech! Kromě toho byste se měli přesvědčit, zda opravdu všechny zkratky fungují jak by měly, protože se některá povelová pole změnila a to má vliv na vaše starší makra.

Tento dialog řídí novou funkci ­ spouštění maker myší podle typu rámečku. Aby se toto spojení mohlo vytvořit, musí nejprve existovat příslušná klávesová makra.

Operace s rámečky spouštěné operacemi s rámečky se vztahují vždy na selektovaný rámeček. Pokud by tomu tak nebylo, nemohla by se použít odpovídající funkce na zakryté rámečky a to by bylo špatné.

Proto platí následující kompromis:

A takto se rámečkově závislé akce myši definují:

  1. Pokud chcete definovat novou akci myši, klikněte na tlačítko Nové přiřazení.
  2. Dejte akci nějaké smysluplné jméno (které nemusí mít nic společného z názvem makra, se kterým chcete novou akci spojit).
  3. V popupu Typ rámečku pro akci myši zvolte typ rámečku, pro který má akce platit. Popup vypisuje všechny standarní typy rámečků, které jsou k dispozici.
  4. V popupu Přiřazení makra vyberte makro, které se má zakládanou akcí myši spustit. Menu vypisuje všechna makra, která se právě nacházejí v dialogu Povelové klávesy čili již existující makra.
  5. Nyní určete, jaký status má mít rámeček.
  6. Potom je nutné ještě určit, která akce myši se musí konkrétně provést, aby se makro spustilo. Ne všechny akce myši a statusy rámečků se mohou spojit, protože jinak by se například nemohly například deselektovat rámečky!
  7. Nakonec můžete ještě určit, jestli se má k tomu stisknout jedna nebo více řídicích kláves k rozpoznání akce myši a spuštění jejího makra.

Jak vidíte, v Calamusu je nadbytek možností jak různé práce v budoucnosti dělat podstatně rychleji. Otestujte si si nejprve s Calamusem dodaný CKT soubor, abyste dostali představu o síle této funkce.

Tlačítkem > Povelové klávesy můžete vyvolat stejnojmenný dialog z menu Možnosti, aby se mohly ještě provést eventuální úpravy jmen maker nebo provést nové přiřazení kláves. Akce myši závislé na typu rámečku se ukládají společně se souborem povelových kláves (obvykle CALAMUS.CKT).

Schéma má ukázat, jak mohou být řízena makra a akce myši závislé na typu rámečku. Mějte stále na paměti, že oba definovatelné typy akcí se ukládají do souboru povelových kláves:

Nahrávání maker

Vstup přes klávesnici nebo myší ...

...  se uloží do souboru maker (CALAMUS.CKT).

Akce myši závislé na typu rámečku

Definice v dialogu ...

...  se také uloží do souboru povelových kláves (CKT)!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůParametry rámečkového editoruMagnetizovat svislé okraje rámečkůZobrazení