This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTypy rámečků zap./vyp.Plochy viditelné/neviditelnéSkupiny viditelné/neviditelné
  Rámečkový modul > Zobrazení > Typy rámečků zap./vyp. Rejstřík

Stránkové díly viditelné/neviditelné

Tímto přepínačem určíte, zda se mají zobrazit obsahy rámečků stránkových dílů.

Protože však tyto rámečky již z principu nemají žádný obsah, nejsou při vypnutí obsahu vůbec vidět. Uvádíme je zde jen pro úplnost.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTypy rámečků zap./vyp.Plochy viditelné/neviditelnéSkupiny viditelné/neviditelné