This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTypy rámečků zap./vyp.Stránkové díly viditelné/neviditelnéMaskové skupiny viditelné/neviditelné
  Rámečkový modul > Zobrazení > Typy rámečků zap./vyp. Rejstřík

Skupiny viditelné/neviditelné

Tímto přepínačem určíte, zda se mají zobrazit obsahy skupinových rámečků.

Obsah skupinových rámečků může být v Calamus principielně jakéhokoliv typu. Proto nelze o rychlosti jejich zobrazování nic konkrétního říci. Kromě toho záleží ještě na jiných přepínačích viditelnosti, zda a co bude z obsahu skupinových rámečků vidět.

Proto může být někdy výhodné vypnout jejich zobrazování a pracovat s jejich rámečky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTypy rámečků zap./vyp.Stránkové díly viditelné/neviditelnéMaskové skupiny viditelné/neviditelné