This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZobrazeníRámečky vz. stránky vidět/nevidětRámečky vedle dokumentu vidět/nevidět
  Rámečkový modul > Zobrazení Rejstřík

Pasovací/řezací zn. vidět/nevidět

Je–li aktivován tento přepínač, zobrazuje se v okně dokumentu spolu se stránkou v modulu Stránky a vrstvy nastavený ořez. Podle okolností může být nutné aktivovat znovu zobrazení stránky klávesou HOME aby se zobrazila kompletní rozšířená stránka.

Toto nastavení nemá žádný vliv na výstup ořezu při tisku. Ten se řídí odpovídajícím přepínačem v tiskovém dialogu!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZobrazeníRámečky vz. stránky vidět/nevidětRámečky vedle dokumentu vidět/nevidět