This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZobrazeníModul.záv. rámečky vidět/nevidětPasovací/řezací zn. vidět/nevidět
  Rámečkový modul > Zobrazení Rejstřík

Rámečky vz. stránky vidět/nevidět

Touto ikonou můžete zapnout a vypnout prvky vzorové stránky. Nahoře uvedené platí odpovídajícím způsobem: Jsou–li prvky vzorové stránky neviditelné, je před tiskem dotaz, zda chcete tisknout jen viditelné rámečky. I obsluha je analogická: Je–li ikona zvolena, jsou vzorové prvky ukazovány. Není–li aktivní, jsou na dokumentových stránkách potlačeny i hranice jejich rámečků (nejsou–li také vypnuté).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZobrazeníModul.záv. rámečky vidět/nevidětPasovací/řezací zn. vidět/nevidět