This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahÚhel otočení (měrná jednotka)Automatické obtékání aktivní
  Rámečkový modul Rejstřík

Nastavit parametry obtékání

Obtékání textu – co kdy jde?

Principielně nelze na tentýž textový rámeček použít manuální a automatické obtékání současně.

Manuální obtékání textu

To je dosud známá metoda, kterou lze beze změn používat i nadále. Odpovídající přepínače najdete jako obvykle v rámečkovém modulu – povelová skupina Zvláštní funkce textových rámečků. Použití by měly být známo z dřívějška.

Automatické obtékání

Automatické obtékání není vlastnost textového rámečku, který má obtékat jiný rámeček! Tato vlastnost se vždycky přiřazuje tomu rámečku, který má být obtékán, tedy obrázku, lince, vektoru, skupinovému rámečku, ale ... (jinak by to ani nebyl Calamus ...) může přirozeně být také obtékán i jiný textový rámeček (!). To má přirozeně smysl jen ve zvláštních případech a je třeba tento poslední případ používat obezřetně, pokud nedostanete tento způsob práce do krve.

Tedy ještě jednou: Automatické obtékání je vlastnost přiřazovaná rámečku, který má být obtékán. Položíme­li jej potom např. přes nebo pod textový rámeček, obtéká jej text. Pokud jej přesuneme jinam, nastane nový výpočet a obtékání se změní automaticky – touto novou funkcí jsme chtěli dosáhnout ulehčení práce.

V této povelové skupině můžete pro tzv. Automatické obtékání nastavit různé parametry. Automatické obtékání se vztahuje na textový rámeček a rámeček, který má být textem obtékán. Textový rámeček nyní obtéká jiný rámeček automaticky, pokud bylo pro tento jiný rámeček určeno, že má být automaticky obtékán.

Jednotlivé přepínače a ikony vysvětlíme v následujícím textu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahÚhel otočení (měrná jednotka)Automatické obtékání aktivní