This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahMazání objektůVšeobecně k textovým cestovým objektům
  LineArt Rejstřík

Zvláštní funkce - textový objekt

Tato povelová skupina dovoluje vytvářet takzvané texty volného formátu. Funkce, jako jsou otočený text, nebo text na kruhu, byly vynechány, protože tato forma volného textu dovoluje podstatně větší flexibilitu. Chcete-li vytvořit natočený text, udělejte linku pod příslušným úhlem a použijte ji jako směr textu. Totéž platí pro text na kruhu. Natočený text na úsečce lze ovšem podstatně snadněji vytvořit prostým natočením textového rámečku v rámečkovém editoru.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahMazání objektůVšeobecně k textovým cestovým objektům