This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor cestPřevzetí objektů k editaci cestVytvořit beziérovu křivku
  LineArt > Editor cest Rejstřík

Vytvořit úsečku

Touto a následující ikonou určujete, zda se při umístění příštího bodu vytvoří úsečka nebo křivka. Obě ikony působí jako přepínač. Tato ikona přepíná na rovnou čáru.

Tip: Kliknutím pravou myší se stisknutou klávesou [Shift] se přepínají ikony úsečky a křivky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor cestPřevzetí objektů k editaci cestVytvořit beziérovu křivku