This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor cestVytvořit úsečkuVyplnit cesty
  LineArt > Editor cest Rejstřík

Vytvořit beziérovu křivku

Touto ikonou se přepíná na tvorbu křivek. Řídicí body křivky leží prozatím na spojnici předchozího a nového bodu, takže se křivka jeví jako rovná čára. Pokud je aktivován režim automatického zaoblování, jsou řídicí body v reálném čase umisťovány podle polohy kurzoru tak, aby při umístění dalších bodů byla vytvářena hladká křivka bez zlomů. V režimu výběru bodů lze ovšem řídicí body libovolně přemístit.

Pokud je zapnuta funkce Automatické zaoblování křivek, jsou nově zakládané křivky automaticky zaoblovány. Kliknutím na ikonu Výběr/přemisťování bodů můžete ale řídicí body tečen libovolně přesunovat.

Tip: Kliknutím pravou myší se stisknutou klávesou [Shift] se přepínají ikony úsečky a křivky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor cestVytvořit úsečkuVyplnit cesty