This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce - textový objektZvláštní funkce - textový objektKlávesové povely při práci s cestovým textem
  LineArt > Zvláštní funkce - textový objekt Rejstřík

Všeobecně k textovým cestovým objektům

Jak jste si již možná všimli u cestových objektů, je nový textový cestový objekt vždy založen ve velikosti, kterou zabírají jeho jednotlivá písmena plus velikost vlastní textové cesty. To znamená, že pokud použijete jako textovou cestu dlouhou úsečku s jednim písmenem, bude mít vytvořený objekt velikost této linky a písmene na ní. Je to proto, že LineArt vám tím dává možnost vytvořené textové cestové objekty stále měnit.

Pokud se velikost objektového rámečku dodatečně změní, vypočte LineArt automaticky novou velikost písmen. To je důvod, proč lze textové cestové objekty zvětšovat a zmenšovat jen proporcionálně. Jen tém se zajistí, že lze novou velikost písmen korektně vypočítat.

Pochopitelně můžete textový cestový objekt nechat kdykoliv promítnout na síť; původní textová cesta se tím nezmění.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce - textový objektZvláštní funkce - textový objektKlávesové povely při práci s cestovým textem