This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor cestParametry cestySpojit cesty
  LineArt > Editor cest Rejstřík

Přestřihnout cestu

Kliknutím nůžkami na se cesta v daném místě přeruší a rozdělí se na dvě. Z pochopitelných důvodů nelze obrys přestřihnout na začátku nebo na konci. Podobně, jako ostatní funkce, se kliknutím pravé myši přeruší a vrátí se do vybírání/přesunování bodů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor cestParametry cestySpojit cesty