This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Stránková montáž

Stránky a vrstvy


Obsah

Rejstřík


Modul Stránky a vrstvy slouží k definici základních dat zrcadla (Formát stránky, číslování stránek a kapitol) a ke zpracování celých stránek a zrcadla.


modul Stránky a vrstvy je rozdělen do tří příkazových skupin: první slouží ke správě normálních dokumentových stránek, ve druhé můžete zpracovávat vzorové stránky. Třetí povelová skupina nabízí všechny základní možnosti k používání vrstev.

Vzorové stránky
Vzorové stránky slouží k umisťování opakujících se prvků, které pak nemusí být na každé stránce zvlášť. Příkladem takových prvků jsou:

Každá stránka dokumentu má svou vzorovou stránku. Všechny v ní obsažené prvky se převezmou na dokumentovou stránku. Vzorová stránka může – a měla by – přitom platit pro více dokumentových stránek, smí obsahovat jen prvky, které se na stránkách přesně opakují (výjimky viz dále). Textové rámečky, které se mají později zaplnit, se do vzorových stránek nedají dát, protože vapdají na každé stránce jinak. V jednom dokumentu můžete používat i více vzorových stránek, každá dokumentová stránka může ale mít jen jednu, z ní pak přebírá vzorové prvky. Ty se dělí vzorové rámečky, pomocné linky a stránková pravítka:

Vzorové rámečky jsou na dokumentové stránce zobrazeny přesně tak, jak jsou definovány na vzorové stránce. Rámečky vzorové stránky nemůžete na dokumentové stránce měnit, máte pouze možnost je všechny kolektivně vypnout nebo zapnout, nebo dát do popředí nebo pozadí. Na vzorové stránce lze definovat i pasovací značky z ploch a čar, ale lepší na to jsou zvlášť vyhrazené funkce (viz dále, povel Nastavit pracovní okraje). Těmi můžete vytvořit i ořezové značky a máte k dispozici i některé další funkce. Malá výjimka z podmínky, že musí všechny rámečky vypadat stejně: Jedná se o čísla stránek. Dále v kapitole Textový modul, povelová skupina nástroje se dozvíte, že pro čísla stránek vložíte řídicí kód, na jehož místo vloží Calamus odpovídající číslo. Tento řídicí kód můžete vložit i na vzorovou stránku. Ten se pak vždycky správně transformuje a na dokumentové stránce se správně zobrazí. Rámečky s kódem jsou sice identické co do obsahu (obsahují řídicí kód), ale při tisku a zobrazení se pokaždé vloží jiná hodnota.

Pomocné linky a stránková pravítka (viz rámečkový modul, povelová skupina Pomocné linky, modul Pomocné linky) jsou v zásadě definovány pro vzorové stránky, mohou být ale měněny v dokumentové stránce. Změny se přitom projeví nejen nejen na dokumentové stránce, ale také na vzorové stránce, ke které pomocné linky patří a proto také na všech dokumentových stranách, používajících příslušnou vzorovou stránku. Při některých změnách se dá volit, jestli bude změna platit pro všechny vzorové stránky, nebo jen pro aktuální.

Při založení nové stránky musíte zadat jakou vzorovou stránku má používat. K tomu musí mít vzorová stránka název, pod kterým ji můžete vyvolávat. Vzorové stránky lze i mazat, pokud je však mazaná stránka v dokumentu použita, musíte zadat náhradní vzorovou stránku.

Vrstvy
Správa vrstev nabízí další možnosti strukturování dokumentů.

Představte si, že sedíte před prosvětlovacím stolem a sestavujete stránku z různých přes sebe pokládaných transparentních fólií, na kterých můžete mít nalepené obrázky, texty, a grafiku. Jednotlivé fólie můžete různě seřadit, takže jednou jsou obrázky třeba zcela nahoře, podruhé zase úplně dole. Některá stránka může být udělaná z jediné fólie, u jiné jich můžete potřebovat třeba dvacet.

Všeobecně platí:

Použití vrstev může racionalizovat tvorbu variant dokumentů nebo vícejazyčných verzí, ale také sazbu knih.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Stránková montáž