This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVrstvySmazat vrstvuSeznam vrstev
  Stránky a vrstvy > Vrstvy Rejstřík

Skupiny vrstev

Tlačítkem Editovat seznam skupin vrstev v dialogu Vložit prázdnou vrstvu resp. kopírovat vrstvu se dostanete do správy skupin vrstev.

V tomto dialogu můžete zakládat nové skupiny vrstev a upravovat stávající. Kliknutím na tlačítko Nová se vytvoří nová skupina vrstev. Můžete jí pojmenovat, přiřadit barvu a určit, jestli má být zamčená, a neviditelná/netisknutá.

Nové skupině vrstev není ještě přiřazena žádná vrstva. Zařazení vrstev do skupin se nedělá v tomto dialogu, ale v dialogu přejmenovat vrstvu. Tento dialog se kromě při zakládání vrstvy objeví, když klikneme na název vrstvy v seznamu vrstev v povelové skupině správa vrstev se současně stisknutou klávesou [Alt].

Zde můžete v roletce Skupina vrstev zařadit zvolenou vrstvu do skupiny (resp. ji opět ze skupiny vyjmout).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVrstvySmazat vrstvuSeznam vrstev