This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVrstvySkupiny vrstevRejstřík
  Stránky a vrstvy > Vrstvy Rejstřík

Seznam vrstev

V horní části povelové skupiny Správa vrstev najdete seznam již existujících vrstev resp. skupin vrstev. Ke každé stránce nebo vzorové stránce patří nejméně jedna vrstva, která je při založení prázdná. Používáte–li na jedné stránce/vzorové stránce více než 24 vrstev, můžete listovat seznamem šipkami a šoupátkem jako obvykle.

Určitou vrstvu vyberete, když kliknete na její název v seznamu.

Oběma listovacími ikonkami Předchozí vrstva a Další ¨vrstva můžete jako vybranou vrstvu vybrat předchozí nebo následující. Rozhodně doporučujeme si nahrát tyto povely jako makra. Pak je možné jednoduše přecházet mezi vrstvami aniž byste pokaždé museli přecházet do seznamu. Vhodnými klávesovými kombinacemi pro tento účel jsou například [Ctrl]–[PgUp] a [Ctrl]–[PgDn.]

Název vrstvy lze změnit, když klikneme na její název v seznamu se stisknutou klávesou [Alt]. Objeví se dialog, ve kterém můžete měnit její parametry

Viditelnost vrstvy přepneme kliknutím na políčko před názvem vrstvy v seznamu. Neviditelná vrstva je označena vodorovnou čárkou před svým názvem, viditelná vrstva má před sebou normální (barevné) políčko. Neviditelná vrstva se samozřejmě také netiskne.

Vrstvu lze také zamknout, když při kliknutí na políčko před jejím názvem podržíte klávesu [Alt]. Zamčená vrstva je označena křížkem v políčku před svým názvem.

Pozor: obě tato značení nelze vzájemně kombinovat. Je–li vrstva současně zamčená a neviditelná, je ukazováno důležitější označení neviditelné.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVrstvySkupiny vrstevRejstřík