This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřiřazení atributů rámečkůmRámečky tištitelné/netištitelnéRámečky proporční / neproporční
  Selekce > Přiřazení atributů rámečkům Rejstřík

Odemknout a zamknout rámečky

V rámečkovém modulu je možnost jednotlivé rámečky zamknout. To znamená, že jejich polohu a velikost nelze měnit. Nadále můžete takové rá mečky selektovat a měnit jejich obsah. Dají se ještě také kopírovat, ale už ne grupovat. Chcete–li výběr rámečků zamknout nebo odemknout, zvolte některou z obou sousedících ikon.

Tato ikona definuje atribut rámečku Zamknutý.

Tato ikona mění atribut zamknuto, čili odemyká vybrané rámečky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřiřazení atributů rámečkůmRámečky tištitelné/netištitelnéRámečky proporční / neproporční