This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřiřazení atributů rámečkůmOdemknout a zamknout rámečkyRežim průhlednosti rámečků
  Selekce > Přiřazení atributů rámečkům Rejstřík

Rámečky proporční / neproporční

U mnohých obsahů rámečků (lhostejno jakého typu) může být důležité, že změny velikosti rámečků smějí být jen proporční. Těmito dvěma ikonami lze navolenou selekci rámečků nastavit jako proporční nebo neproporční.

Tato ikona přepíná atribut rámečku proporční.

Tato ikona definuje selektovaným rámečkům atribut rámeček neproporční.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřiřazení atributů rámečkůmOdemknout a zamknout rámečkyRežim průhlednosti rámečků