This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřiřazení atributů rámečkůmRámečky proporční / neproporčníSelekce A
  Selekce > Přiřazení atributů rámečkům Rejstřík

Režim průhlednosti rámečků

Těmito třemi ikonami, které byste měli znát z rámečkového modulu, můžete pomocí Selekceu nastavit režim zobrazení jednotlivých vybraných rámečků v celém dokumentu najednou.

Tato ikona definuje vybrané rámečky jako průhledné – při tisku se pod nimi nevybírá.

Tato ikona učiní selektované rámečky neprůhledné.

Tato ikona nastavuje selektované rámečky jako inverzní.

Tím máte například možnost hromadně optimalizovat přetiskování černé barvy v dokumentu. Pokud používáte textové rámečky s černým textem (což je nejobvyklejší), selektujte všechny textové rámečky a nastavte je jako průhledné. (Samozřejmě jste přitom uživatel a jediný víte, jestli se některé texty nemusí nastavit neprůhledné, např. stínovaný text nebo bílý text na tmavém pozadí!)


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřiřazení atributů rámečkůmRámečky proporční / neproporčníSelekce A