This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSelekce ASelektovat rámečky s vlastní gradační křivkouSelekce B
  Selekce > Selekce A Rejstřík

Selektovat rámečky s vlastním rastrem

Jednotlivé rámečky mohou mít také přiřazeny vlastní rastrové informace a bez této ikony je pramalá šance takové rámečky ve větším dokumentu najít. S odpovídajícím výběrem typu rámečku se kliknutím na tuto ikonu najdou například všechny obrazové rámečky, kterým jste třeba před půl rokem přiřadili nějaký rastr. Nyní opět víte, které to byly.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSelekce ASelektovat rámečky s vlastní gradační křivkouSelekce B