This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVzdálenost řádekAbsolutní rozpal řádekEditovat nastavení pravítka
  Textový modul > Textová pravítka > Vzdálenost řádek Rejstřík

Řádkový rejstřík

Pro zjednodušení sazby do řádkového rejstříku v Calamusu SL byla přidána třetí možnost řízení rozpalu řádků. Do řádkového rejstříkuznamená, že při vícesloupcové sazbě jsou účaří vedle sebe ležících rádek ve všech sloupcích ve stejné výšce.

Nastavením parametrů řádkového rejstříku určíte absolutní vzdálenost textových řádek, do jaké se mají řádky rastrovat. Přitom jako vztažný bod neplatí poloha textového pravítka, kterým je rejstřík aktivován, ale vždy horní hrana textového rámečku! Účaří všech řádek za sebou následují ve vzdálenostech, určených parametrem vzdálenosti řádek. Velikost písma přitom nehraje žádnou roli. Je­li písmo větší, než nastavená vzdálenost řádků, vylézají písmena do předchozího řádku, nebo ven z rámečku.

Je­li pro vzdálenost odstavců nastavena větší hodnota než pro rozpal řádků, skočí začátek každého odstavce vždy na následující souřadnici řádkového rejstříku. Čili se zaokrouhlovalo.

Sazbu do rejstříku dosáhnete s touto funkcí zcela jednoduše, pokud budou vaše textové rámečky začínat vždy na stejné svislé souřadnici. Pokud by to nebylo možné (např. při sazbě marginálií), pomůže nastavit v rámečkovém modulu pomocný magnetický rastr tak, že jeho šířka je stejná, jako šířka řádkového rejstříku. Pak můžete nechat textové rámečky přiskočit na rastr a rejstřík bude vždy dodržen.

Přirozeně můžete v textovém rámečku pracovat s více řádkovými rejstříky (např. potřebujete­li pro citáty a podobně jiný rozpal řádek). Za odstavec s odlišným řádkováním vložte jednoduše zpět textové pravítko s původním řádkovým rastrem a řádky se automaticky posunou na správné místo.

Mějte na paměti, že svislé formátování (viz nahoře) je nadřazeno řádkovému rejstříku a řádky z rejstříku vyhazuje. Řádkový rejstřík by se měl používat zejména u knih, brožur, stejně jako u vícesloupcových časopisů. U jednotlivých motivů se řádkový rejstřík neuplatní. Hlavní výhodou řádkového rejstříku je, že textové řádky na rubu papíru se přesně kryjí s řádky na líci papíru a tím vytváří klidný a vyrovnaný obraz stránky (zrcadlo sazby).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVzdálenost řádekAbsolutní rozpal řádekEditovat nastavení pravítka