This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextová makraNačíst makraZměnit makro
  Textový modul > Textová makra Rejstřík

Definovat makro

Tímto povelem uložíte text jako makro. Nejprve jej označte jako blok. Po kliknutí na ikonu se objeví následující formulář:

Nejprve v horní části určíte kombinaci kláves, kterou se bude makro vyvolávat. Navíc k normálním klávesám máte k dispozici čtyři přepínací klávesy, přičemž se rozlišuje levý a pravý [Shift]. Kromě toho můžete u číslic a matematických znamének rozlišit, jestli se budou brát z číselného bloku klávesnice.

Pod tím je oblast pro vlastní zadávací klávesu. K dispozici je 25 polí. Do normálně vyvoleného můžete sami napsat klávesu. Klávesy, které nepíší žádný znak, dosáhnete kliknutím na ostatní pole. Přitom Bck znamená [Backspace], Ret je [Return], [Help] má zkratku Hlp, Delje klávesa [Delete], Ins je [Insert], a Ent reprezentuje [Enter]. 90 kláves s 16 možnými kombinacemi [Control], [Alternate], [levý Shift] a [pravý Shift] dává celkem 1440 možných maker. Některé z kombinací jsou ale již obsazeny definicemi zvláštních kláves (viz povelová skupina nástrojů) a nelze je tedy již využít.

Ve spodní části formuláře můžete napsat název makra a zaškrtnutím políček Převzít styl(y), Převzít textové pravítko(a) a Převzít text(y) sdělíte Calamusu které prvky označeného textu se mají do makra uložit. Zaškrtnutím příslušných políček zapnete nebo vypnete .

Kliknutím na [OK] nebo stisknutím [Return] zakončí zadávání do formuláře a převezme makro do seznamu. Pokud už je kombinace kláves použita, Calamus na to upozorní a můžete zadat jinou.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextová makraNačíst makraZměnit makro