This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextová makraDefinovat makroUložit makra
  Textový modul > Textová makra Rejstřík

Změnit makro

Makra můžete změnit trojím způsobem:

smazat

Nejjednodušší možnost: Klikněte na ikonu Změnit makro, potom na název makra v seznamu. Objeví se dole uvedený formulář, ve kterém kliknete na tlačítko Smazat.

změnit název nebo klávesu makra

Postup je zpočátku jako při mazání: Klikněte na ikonu Změnit makro , potom na název makra v seznamu. Objeví se dole uvedený formulář, ve kterém změňte příslušné údaje a klikněte na [OK] nebo stiskněte [Return].

změnit obsah makra

Postup je zpočátku jako při definování makra: Zvolte nejprve textový blok, potom klikněte na ikonu Změnit makro a pak na název makra v seznamu. Uvidíte následující formulář:

Nejprve zde můžete jako při definování makra změnit klávesu, modifikační klávesu, název a přebírané prvky, přičemž hodnoty starého makra jsou již přednastaveny. Prvky označeného textového bloku se převezmou jen když kliknete na tlačítko Nový obsah, jinak se změní jen název a vyvolávací klávesy.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextová makraDefinovat makroUložit makra