This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahUložit seznam pravítekZačátek bloku
  Textový modul Rejstřík

Textová makra

Textová makra vám poskytují možnost vyvolávat jen dvěma stisky kláves vyvolávat části textu, pravítka a styly a jejich kombinace. V krátkosti uvedeme možnosti použití:
Nejjednodušší možnost je mít na zkratkových klávesách nejpoužívanější slova,,věty, nebo třeba celou kompletní kapitolu. Krásným příkladem je třeba jedna z typických vět pro ukončení dopisu s veškerou úctou.... Uložené věty mohou být v určeném stylu a pravítkem je možné jej přesně umístit.

V makrech uložená pravítka se hodí pro opakované vytváření tabulek, které mají mít stejný vzhled. Díky pravítku v makru jsou tabulátory stále na stejných místech. Velmi výhodné je mít v makrech textová pravítka pro složitě strukturované dokumenty s více typy odstavců a odsazování, jako jsou například zákony a úřední vyhlášky. Úspora času při sazbě je velmi významná.

Postupy popsanými v modulu textové styly můžete ovlivňovat vzhled textu. Textovými makry můžete vkládat styly z klávesnice místo klikání na různé ikony v tomto modulu, což je daleko rychlejší. Slovo makro pochází z řečtiny a jako předpona znamená něco jako velký nebo dlouhý. Jako podstatné jméno jej budeme používat v této příručce ve středním rodě. Makro můžete vyvolat tím, že nejprve stisknete kombinaci pro vyvolání textového makra (viz povelová skupina nástroje, Definice kláves pro zvláštní znaky) a hned potom klávesu, nebo kombinaci kláves určenou při definování makra. Můžete také kliknout na název makra v seznamu. Podle toho, co makro obsahuje a jestli byl vybrán text, mohou se provést různé akce:

makro obsahuje text

Není–li vybrán žádný text, vloží se text makra na pozici textového kurzoru. Jinak se označený text smaže a místo něj je vložen na stejné místo celý obsah makra.

makro obsahuje pravítko

Není–li označen žádný blok, vloží se pravítko uložené v makru do textu na pozici textového kurzoru. Je–li označen blok, vloží se dvě pravítka: jedno uložené v makru před blok, druhé, předtím platné, za blok. (Je–li ovšem pravítko v makru shodné s pravítkem v textu, nevloží se nic.)

makro obsahuje styly

Platí totéž, co pro makra obsahující pravítko.

V povelovém poli je vidět současně 24 maker. Calamus jich může samozřejmě spravovat libovolné množství. Chcete–li vidět momentálně nezobrazená, listujte seznamem pomocí šipek a šoupátka obvyklým způsobem.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahUložit seznam pravítekZačátek bloku