This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace cestyMazat bodyZměnit směr cesty
  Vektorový editor > Editace cesty Rejstřík

Vkládat body

Nové body cesty se tvoří touto funkcí. Podle toho, zda je zapnuto zakládání rovných čar nebo křivek, se nově zatlučený bod s předcházejícím spojí křivkou nebo rovnou čarou. Řídicí body křivky zobrazené jako malé křížky leží prozatím na spojnici předchozího a nového bodu, takže se křivka jeví jako rovná čára. Pokud je aktivován režim automatického zaoblování, jsou řídicí body v reálném čase umisťovány podle polohy kurzoru tak, aby při umístění dalších bodů byla vytvářena hladká křivka bez zlomů. V režimu výběru bodů lze ovšem řídicí body libovolně přemístit. Režim zakládání bodů je aktivní tak dlouho, dokud se kliknutím pravé myši nezruší a nepřejde se do režimu výběru a přemisťování bodů. Kliknutím pravé myši se stisknutou klávesou levý SHIFT přepíná režim tvorby čar a křivek. Klávesou UNDO se naposledy přidaný bod zruší. Tak se dá postupně rušit body až do začátku celé cesty.

Vkládat body můžete i mezi již existující jiné body cesty tím, že kliknete se stisknutou klávesou [Shift] na bod cesty. Mezi tímto bodem a bodem následujícím jsou kliknutím přidávány nové body stejně, jako v horním odstavci. I zde má pravá klávesa myši svou funkci: První klik přeruší vkládání, druhý přepne na Vybírat a přesunovat body. Chcete–li přidat body před začátek cesty, musíte nejprve obrátit směr cesty. K tomu slouží povel Změnit směr cesty.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace cestyMazat bodyZměnit směr cesty