This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůDynamické maskováníDynamické maskováníMechanismus maskování
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje > Dynamické maskování Rejstřík

Vytvořit masku

Všechny právě vybrané rámečky se spojí do maskové skupiny. Pro výsledek je rozhodující, jak na sobě rámečky leží. Rámeček ležící zcela vzadu je maskován všemi ostatními. Je–li vybrán jen jeden rámeček, zobrazí se chybové hlášení.

Vytvoření maskovaného obrazu vyžaduje alespoň dva rámečky: maskovaný rámeček a maskující prvky, zkráceně masku. Maskovaný prvek i maska mohou být zcela libovolného typu včetně složených rámečků (textové rámečky i v textovém řetězci, skupina objektů, rastrový obrázek, vektorová grafika, nebo dokonce jiný maskovaný obrázek). Také lze používat virtuální kopie.

V maskové skupině je maskovaný objekt vidět pouze tam, kde je maska černá. Tam, kde je maska bílá nebo průhledná, je masková skupina průhledná.

Neodpovídá–li výsledek vašemu očekávání, můžete maskovou skupinu opět rozpustit na původní prvky. Všechny rámečky se zobrazí v původním pořadí v jakém se nacházely před vytvořením masky.

Ohledně fungování maskovacího mechanismu jsou možná některá nedorozumění, která se pokusíme vysvětlit.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůDynamické maskováníDynamické maskováníMechanismus maskování