This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikZvláštní funkce rastrových grafikStupně šedi
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Pérovka (1–bit)

Tato funkce převádí obrázek na pérovku.


Pérovky jsou monochromní obrázky kreslené jen barvami černou a bílou. Bližší vysvětlené naleznete v kapitole Základy, Rastrové a vektorové grafiky.

Pérovky pocházejí například z různých kreslicích programů. Převod do pérovka může mít smyl pro vytvoření masek.

Při převodu z barevných nebo šedotónových obrázků se ztrácí informace o barvách a stupních šedi, na zařízeních s nízkým rozlišením proto ušetříte paměť a obraz se vypočítává rychleji. Převod však má smysl jen tehdy, když víte, že se obrázek nebude muset později převést pro jiné výstupní zařízení.

Převod barevných nebo šedotónových obrázků na pérovku uděláte vybráním obrázku a kliknutím na ikonu. Po bezpečnostním dotazu, kdy můžete zadat budoucí rozlišení obrázku a zvolit druh převodu, se konverze provede.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikZvláštní funkce rastrových grafikStupně šedi