This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikPérovka (1–bit)Barevný obrázek (RGB)
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Stupně šedi

Tato funkce převádí obrázek na 256 stupňů šedi.


Šedotónové obrázky mají až 256 různých stupňů šedi. Podklady k tomu najdete v kapitole Bližší vysvětlené naleznete v kapitole Základy, Rastrové a vektorové grafiky.

Šedotónové obrázky pocházejí často ze skenerů.

Při převodu barevného obrázku na stupně šedi se ztratí informace o barvách, na zařízeních s nízkým rozlišením proto ušetříte paměť a obraz se vypočítává rychleji. Převod však má smysl jen tehdy, když víte, že se obrázek nebude muset později převést pro jiné výstupní zařízení.

Pérovka převedená na stupně šedi se dá tisknout i na zařízeních s jiným rozlišením a změnšovat a zvětšovat. Přitom se ztrácí na rozlišení, protože se Calamus snaží získat z rozdělení pixelů stupně šedi.

Převod obrázků na šedotónové uděláte vybráním obrázku a kliknutím na ikonu. Po bezpečnostním dotazu, kdy můžete zadat budoucí rozlišení obrázku, se konverze provede.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikPérovka (1–bit)Barevný obrázek (RGB)