This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikEditovat paletuUkázat histogram
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Nastavit gradační křivky

Gradační křivky ovlivňují rozhodujícím způsobem výstup obrázků. Určuje souvislost mezi jasem a kontrastem obrazového bodu a z toho vypočteného zobrazení rastrů. Abyste porozuměli jejich funkci, musíte si bezpodmínečně přečíst úvodní kapitolu o rastrových a šedotónových obrázcích. U barevných obrázků je pro každou základní barvu červenou, modrou a zelenou samostatná gradační křivka, kterou můžete samostatně zpracovávat. Pro jednoduchost popíšeme nejdřív křivku pro šedotónový obrázek. Tímto povelem můžete zesílit nebo zeslabit kontrast, udělat negativ nebo nechat automaticky vypočíst křivku podle nastavých intenzit šedi. Kliknete–li na ikonu gradačních křivek, objeví se formulář:

Levá strana dialogového okna obsahuje gradační křivky. Každý z 256 stupňů intenzity mění rastrovou hodnotu obrazu. Rastrové hodnoty jdou ze spodu nahoru. Neutrální řídící křivka nabývá intenzitu korespondující přímo s rastrovými úrovněmi a jde diagonálně z levého spodního rohu do pravého horního rohu. Inverzní obraz vzniká opačnou cestu. To znamená že nejtmavší hodnoty budou mít nejjasnější rastry, a naopak.:

Neutrální zobrazení:

Negativ:

Zeslabený kontrast:

Zesílený kontrast (Každá úroveň jasu nad 90% se jeví jako černá a žádná úroveň pod 10% se nebude zobrazovat.):

Vysoký kontrast ve střední části a nízký v okrajových částech:

Ztmavení nejjasnější oblastí:

Zvýšení jasu:

Gradační křivky můžete měnit, když kliknete na libovolné místo v poli zobrazení křivek. Křivka se na dotyčném místě příslušně přizpůsobí. Konkrétně to znamená, že bod křivky se přesune na místo kurzoru kliknutí. Při stisknuté levé myši se může křivka malovat a měnit tak celé její úseky.

V pravé části formuláře jsou různá pole. Jsou tu čtyři pole šipek pro nastavení kontrastu a jasu. Obě hodnoty můžete měnit v hrubých krocích (dvojšipky) nebo v jemných (jednošipky) – zesilovat nahoru, zeslabovat dolů. Uvědomte si zvýšením kontrastu nad neutrální zobrazení se na hranicích objeví efekt nasycení. Je to způsobeno tím, že máme–li 80 stupňů šedi již díky kontrastu zvýšeno na černou, nemůže být 90 stupňů šedi být zobrazeno černěji. V extrémním případě, při svislé křivce dostaneme známý efekt klasické kopírky, při kterém se obrázek skládá jen ze 100 % černé a 100 % bílé a nemá žádné mezistupně šedi. Matematicky řečeno: kontrast ovlivňuje strmost gradační křivky.

Jas obrázku je v něm obsažený podíl bílé. K zesvětlení obrázku se musí všechny stupně šedi zmenšit o stejnou hodnotu (nižší hodnota šedé = světlejší). Obrazově řečeno se celá křivka posune nahoru. I zde dochází k nasycení, když narozdíl od reklam na prací prášky neexistuje bělejší než bílá, jak lze vidět i na posledním nahoře zobrazeném příkladě.

Pole schránka poskytuje přídavnou možnost meziuložení. Není–li li vybráno, můžete kliknutím na něj uložit momentálně zobrazenou křivku do této schránky (směr do schránky je signalizován šipkou). Pokud je již nějaká křivka ve schránce, je pole aktivováno a šipka ukazuje ven. V tomto případě způsobí kliknutí přesun křivky ze schránky do pracovního pole. Další tři pole slouží ke vytvořené zvláštních křivek. Zatímco Neutrál vytvoří neutrální křivku 1:1, můžete funkcí vyrovnat přizpůsobit křivku rovnoměrnému rozdělení kontrastu. Pole Invertovat vytvoří negativ. Přitom se křivka zrcadlí zleva doprava.

Tlačítka Načíst a Uložit slouží k ukládání a načítání křivek z disku. Po kliknutí se objeví formulář pro výběr souboru. Křivky mají standardní koncovku .CK?, kde místo otazníku je číslo 1,3, nebo 4.

Funkce Použít není volitelná, ale měla by sloužit k započítání křivek do obrázku a tím i k nevratené změně dat obrázku! Protože všech 256 stupňů je jen při neutrálních křivkách převedeno do 256 různých rastrových hodnot, dojde přo každé jiné křivce ke ztrátě informace.

K nastavení gradačních křivek ještě závěrečné slovo: Měli byste si uvědomit, že pomocí gradačních křivek můžete ovlivnit výstup obrázků jen v učitých mezích. Tyto meze jsou dány kvalitou dat, která jsou k dispozici.

Konkrétně: Dobře nastavený skener zmůže víc, než jakákoliv manipulace s gradačními křivkami. Než se tedy pustíte do dolaďování obrázku křivkami, měli byste se pokusit dostat ze skeneru co nejlepší nastavení konstrastu. Jak již bylo zmíněno, každé jiné, než neutrální nastavení gradačních křivek redukuje počet stupňů šedi. Pokud ale pracujete s rastrem o rozměru buňky menším než 16x16 pixlů (viz též úvodní kapitola o rastrových obrázcích), je efektivní počet stupňů šedi tak jako tak menší.

Křivky pro barevné obrázky:

U křivek pro barevné obrázky jsou zobrazena ještě tři pole červená, zelená a modrá, kterými můžete křivky pro příslušný kanál zapnout nebo vypnout. Na barevném monitoru lze každou křivku zobrazit příslušnou barvou, na černobílém nebo šedotónovém jsou zobrazeny různým čárkováním. Všechny změny provedené normálními funkcemi pro křivky působí na momentálně zobrazené křivky. To lze využít také k barevné filtraci změnou kontrastu a jasu jedné nebo dvou křivek.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikEditovat paletuUkázat histogram